How to recognize Lim Nam Phi wood and Lim Lao

Basic knowledge - 05-09-2017

If you look with your eyes, it is very difficult to recognize the basic difference between Lim Lao wood and South African Lim. Because looking at the form of these 2 types of wood is relatively similar in color, scent and wood grain structure, especially when it is sprayed, distinguishing these 2 types of wood is not easy. This article will share with engineers the simple methods to distinguish exactly the two types of wood

1. Về màu sắc: Khi chưa phun màu, gỗ Lim Lào có màu sắc đỏ hơn và đậm màu hơn. Nhưng khi phun màu rồi thì sản phẩm làm bằng gỗ Lim Lào sẽ có màu sắc sáng bóng hơn sản phẩm làm bằng gỗ Lim Nam Phi.

2. Về kiểu vân gỗ:
Vân gỗ Lim Lào mau hơn (dày hơn), tom gỗ mịn hơn vì thông thường tuổi trưởng thành để có thể khai thác được của gỗ Lim lào cao hơn so với Lim Nam Phi.
3. Về khối lượng:
Với cùng một thể tích Lim Lào có thể nặng hơn Lim Nam Phi 1,2 – 1,5 lần.

4. Các tiêu chuẩn đánh giá tính chất cơ lý của gỗ:
TCVN 356:1970 – Gỗ – Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung khi thử cơ lí
TCVN 357:1970 – Gỗ – Phương pháp xác định số vòng năm
TCVN 358:1970 – Gỗ – Phương pháp xác định độ ẩm khi thử cơ lí
TCVN 359:1970 – Gỗ – Phương pháp xác định độ hút ẩm
TCVN 360:1970 – Phương pháp xác định độ hút nước,độ giãn dài
TCVN 361:1970 – Gỗ – Phương pháp xác định độ co rút
TCVN 362:1970 – Gỗ – Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN 363:1970 – Gỗ – Phương pháp giới hạn bền khi nén
TCVN 364:1970 – Gỗ – Phương pháp giới hạn bền khi kéo

5. Đánh giá chung
Thông qua các phép thử tại phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng của VNT Việt Nam cho thấy: Gỗ Lim Lào có độ ổn định cao hơn trong các điều kiện thời tiết nóng ẩm thay đổi thất thường, có khả năng chịu lực cao hơn, bền chắc hơn. Các sản phẩm làm từ gỗ Lim Lào có tuổi thọ cao hơn so với các sản phẩm làm từ gỗ Lim Nam Phi.
Tuy vậy gỗ Lim Nam Phi cũng có những đặc điểm riêng tạo nên ưu thế, đó là khối lượng riêng nhẹ hơn nên cũng dễ hơn cho việc vận chuyển khai thác và chế biến. Vì giá thành thấp hơn nên dùng gỗ lim Nam phi phù hợp với đa số người tiêu dùng.

Hot news